Škola Švihov

Základní škola

Přijměte naše pozvání na 51. ročník Švihovského hudebního léta
ZŠ a MŠ Švihov hledá vyučujícího Anglického jazyka
Důrazně doporučujeme, aby si žáci účastnící se zájezdu do Londýna i jejich rodiče pečlivě pročetli instrukce, které obdrželi e-mailem!
Hledáme kuchařku do školní kuchyně - nástup ihned!
Seznam registračních čísel s výsledkem zápisu.
V pátek 22. března 2024 se konala na naší škole již tradiční soutěž Matematický klokan.
Zveme zákonné zástupce na besedu se speciální pedagožkou na téma "Výchovné a vzdělávací problémy žáků 1. stupně ZŠ".
Stručné informace pro zákonné zástupce vycházejících žáků.
Poděkování všem, kdo se zapojili do akce Školní vánoční jarmark.
Soutěž s 3D tiskem vyhlášená v rámci projektu PRŮŠA pro školy.

Mateřská škola

Přijměte naše pozvání na 51. ročník Švihovského hudebního léta
Provoz MŠ bude přerušen v době od 26. 8. do 30. 8. 2024.
Vážení rodiče, prosíme Vás do 28. 5. o zodpovědné vyplnění docházky Vašich dětí v období letních prázdnin od 1. 7. do 23. 8. 2024
Hledáme kuchařku do školní kuchyně - nástup ihned!

Aktuality ZŠ

Středa 29. 5. Environmentální program MAP pro 1. roč.
Čtvrtek 30. 5. Den dětí na ZŠ, konec vyučování na celém 1. st. v 11,40 hod.
Čtvrtek 30. 5. Hudební pořad v KD Švihov, 1. st. od 9,00, 2. st. od 10,55 hod., 60 Kč / žák
Pátek 31. 5. - sobota 1. 6. Švihovské hudební léto, 51. ročník přehlídky mládežnických dechových orchestrů a pohybových skupin.
Úterý 4. 6. Preventivní divadelní představení Karkulka v síti, SDS Klatovy, 2., 4. a 5. roč., 90 Kč / žák
Středa 5. 6. Návštěva švihovských dětí v německém Wiltingu, 3. roč.
Středa 5. 6. od 16,00 hod. schůzka rodičů budoucích prvňáčků s jejich třídními učitelkami. Možnost podepsat Rozhodnutí o přijetí na místě.
Čtvrtek 6. 6. Olympijský den 1. stupně

Aktuality MŠ

Úterý 28. 5. od 9 hod. na hradě divadelní představení „O Smolíčkovi a Palečkovi“, zároveň proběhne prohlídka. Vstup 160 Kč bude hrazen ze zálohy na kulturu.
Středa 29. 5. předškoláky navštíví jejich budoucí paní učitelky ze ZŠ.
Pátek 31. 5. od 10 hod. divadlo A ŠMYTEC „Cesta kolem světa“. Vstup 60 Kč bude hrazen ze zálohy na kulturu.
Středa 5. 6. od 16 hod. schůzka s rodiči budoucích prvňáčků v ZŠ. Na programu je i přednáška speciální pedagožky Mgr. Jany Skořepové.
Čtvrtek 6. 6. v 8 hod. odjezd na školní výlet do ZOO Plzeň. Svačinu a pití vezeme školkovou. Návrat na oběd. Vstup a doprava budou hrazeny ze zálohy na kulturu.
Čtvrtek 13. 6. od 8 hod. pro přihlášené děti oční vyšetření firmou PRIMAVIZUS.