Projekty

Instagram

Škola Švihov

Základní škola

Žádáme zákonné zástupce, aby zaplatili úplatu za ŠD, ŠK a zájmovou činnost za měsíc únor.
Pravidla hodnocení Vašich dětí v tomto pololetí v souladu s vyhláškou č. 211/2020
Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole pro žáky 1. stupně v době od 25. 5. 2020
Harmonogram činností žáků 1. stupně ZŠ od 25. 5. 2020
Poděkování všem, kteří se do sbírky zapojili a kteří si poděkování opravdu zaslouží.
Od 25. 5. 2020 se mohou žáci 1. stupně nepovinně vrátit do školy.
Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
Ochrana zdraví a pravidla provozu pro žáky 9. ročníku v období do konce školního roku 2019/2020
Od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na SŠ

Mateřská škola

Úkoly pro předškoláčky
Doplňující informace k obnovení provozu MŠ Švihov od 18. 5. 2020
Výše úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci květnu 2020 je stanovena na částku 190,- Kč
Provoz MŠ Švihov bude obnoven od pondělí 18. května 2020

Aktuality ZŠ

Plánovaný jarní zájezd žáků ZŠ do Velké Británie se ruší.
Přerušujeme odpolední a víkendový provoz v tělocvičně a hale.
Od 11. 3. 2020 děti nebudou chodit do školy, zavřená bude školní družina i školní klub.
Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na SŠ

Aktuality MŠ

Zpřístupněny online výukové programy Barevné kamínky - iŠkolička: www.hrajeme-si.cz/content/49-iskolicka
Upozorňujeme rodiče, že od 6. dubna do odvolání bude přerušen provoz MŠ Švihov!
Provoz MŠ bude obnoven od pondělí 18. Května 2020 – provozní doba 6.00 – 16.30 hodin