Projekty

Instagram

Škola Švihov

Základní škola

Od 18. září 2020 povinné nošení roušky ve vnitřních prostorách školy včetně tříd - nevztahuje se na 1. st. ZŠ a MŠ.
(17.09.20)
Upozorňujeme na možný výskyt vší u žáků ZŠ.
Žádáme zákonné zástupce, aby od čtvrtka 10. září 2020 vybavili žáky ZŠ rouškou.
Od pondělí 7. 9. 2020 se bude vařit pouze 1 druh jídla.
Rozdělení žáků 1. ročníku do tříd pro školní rok 2020 / 2021
Informace o hygienických a protiepidemických pravidlech pro děti, žáky a jejich zákonné zástupce.
Informace k zahájení školního roku a vyučování v týdnu od 1. do 4. 9. 2020.
Úřední dny ZŠ a MŠ Švihov v době letních prázdnin
Informace k předávání vysvědčení 30. 6. 2020
Napoprvé to nevyšlo, co dál

Mateřská škola

Srdečně zveme všechny rodiče na schůzi Spolku rodičů a přátel MŠ Švihov, která se uskuteční 22. 9. od 17 hod.
Rozdělení dětí do tříd v MŠ pro školní rok 2020 / 2021
Úkoly pro předškoláčky
Fotky mláďat čápů bílých z komína nad naší školní jídelnou

Aktuality ZŠ

Pondělí 21. září - agentura Forest Gump, hudební pořad v respiriu ZŠ - ZRUŠENO
VE STŘEDU 23. 9. nácvik evakuace školy, pochodové cvičení. Konec vyučování 1. st. v 11:40, 2. st. ve 12:35
První lekce ve čtvrtek 24. 9., žáci 3. a 4. ročníku.
Úterý 29. září - exkurze 7. roč., Západočeské muzeum v Plzni, odjezd v 8 h. od školy.
Pátek 2. října - exkurze 9. roč., Klatovy (Úřad práce, barokní lékárna). Odjezd linkovým autobusem v 7.50 h.
Školní ples plánovaný na 13. 11. bude vzhledem k současné situaci přesunut na únor - březen 2021.

Aktuality MŠ

Středa 23. 9. 2020 - od 8:00 hod. proběhne v MŠ focení sérií firmou Photodienst. Na nástěnku vyvěsíme pro rodiče vybrané pozadí fotek.
Pátek 25. 9., odjezd v 8 hod. do Merklína, naučná stezka Bijadla. Vše hrazeno z projektu Šablony. Dětem do batohu pláštěnku a pro zvířata tvrdé pečivo a jablko. Návrat do MŠ na oběd.
Středa 14. 10. v 9 hod. vyšetření zraku "Vidí vaše dítě opravdu dobře?" pro přihlášené děti firmou PRIMAVIZUS.
Úterý 27. 10. od 8.15 hod v respiriu ZŠ divadelní představení O strašidlech. Vstup 50 Kč hrazen ze zálohy na kulturu.
18.09.20
Úterý 3. 11. odjezd v 8 hod., Zoo Plzeň s výukovým programem. Vše hrazeno z projektu Šablony. Dětem do batohu jen pláštěnku. Návrat do MŠ na oběd.