Škola Švihov

Základní škola

Upozorňujeme zákonné zástupce na změny ve vnitřních řádech ŠD a ŠKl
Srdečně zveme na vánoční školní jarmark, který se bude konat v neděli 27. 11. 2022 od 17 hod. jako doprovodná akce při rozsvěcení vánočního stromu na náměstí TGM ve Švihově.
Školní zpravodaj pro školní rok 2022 / 2023
Odjezd autobusu do Stropčic a dalších vesnic bude od 11. 12. 2022 posunut o cca 20 minut na 13:40 hod.
Informace a přihláška na předvánoční zájezd do Norimberku. Přednostně pro 9., případně 8. roč. Mladší žáci ze 7. roč. pouze v případě nenaplnění kapacity.
Pozvánka na akci Fakulty elektrotechnické ZČU na Střední průmyslové škole v Klatovech
Nabídka zájmové činnosti pro školní rok 2022 / 2023
Pozvánka na Podvečer známých melodií. V případě nepřízně počasí se akce ruší!
Doporučení vedení školy na základě informací od lékaře.
Informace k elektronické ŽK pro zákonné zástupce žáků 2. stupně

Mateřská škola

V období vánočních prázdnin od pátku 23. 12. 2022 do pondělí 2. 1. 2023 bude MŠ uzavřena.
Prodej sérií fotek proběhne v kanceláři MŠ 29. 11., 1. 12., 2. 12. 2022
Zjišťujeme docházku dětí v období vánočních prázdnin od pátku 23. 12. 2022 do pondělí 2. 1. 2023. Prosíme vyplnit na nástěnce v MŠ.
(20.11.22)
Poděkování za 14. Martinskou slavnost

Aktuality ZŠ

Úterý 6. 12. pro 3. - 5. roč., čtvrtek 8. 12. pro 1. a 2. roč., vždy od 13,30 hod.
Úterý 13. 12. muzikál Vánoční koleda pro 1. - 3. a 8. roč., odjezd v 8,00 od školy.
Čtvrtek 15. 12. představení pro 1. - 4. roč., odjezd v 8,00 hod. od školy
Pátek 16. 12. zájezd do předvánočního Norimberku pro zájemce.
Úterý 20. 12. představení pro 6., 7., a 9. roč., odjezd v 9,40 od školy
Středa 21. 12. od 18,00 hod. pásmo koled ve švihovském kostele
Čtvrtek 22. 12. filmové představení pro 1. st. od 8,30 hod., pro 2. stupeň od 10,30 hod. Konec vyučování 1. stupeň 11,40 hod., 2. stupeň po návratu z Přeštic, cca ve 12,15 hod.
23. 12. 2022 - 2. 1. 2023 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Aktuality MŠ

ZMĚNA TERMÍNU - Pondělí 13. 3. 2023 Divadlo Alfa Plzeň. Odjezd po svačině v 8,45 hod. Divadelní představení od 10 do 11 hod. Děti si po obědě vyzvedávejte déle: od 12,30 do 12,45 hod. Vstup včetně dopravy 167 Kč bude hrazen ze zálohy na kulturu.
Pátek 9. 12. v 8hod. odjíždíme do divadla v Klatovech na představení „Pohádky na Vánoce“. Vstup a doprava budou hrazeny ze zálohy na kulturu.
Vánoční posezení pro rodiče se uskuteční od 15,30hod.: V úterý 13. 12. ve třídě Kuřátek a Koťátek, ve středu 14. 12. ve třídě Hvězdiček, ve čtvrtek 15. 12. ve třídě Sluníček.
Středa 21. 12. v 9hod. přiletí do MŠ Ježíšek.