Projekty

Instagram

Škola Švihov

Základní škola

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 - NEPLATÍ PRO MŠ
Informace k zajištění péče o děti, o něž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče
Podrobnosti k obědům pro žáky i cizí strávníky v době distanční výuky
Podrobnosti k distanční výuce pro 1. i 2. stupeň ZŠ
Rozvrh a další informace k distanční výuce na 1. i 2. stupni ZŠ od 14. 10. 2020
Informace o změnách ve výuce Hv, Tv a při výdeji obědů.
Od 18. září 2020 povinné nošení roušky ve vnitřních prostorách školy včetně tříd - nevztahuje se na 1. st. ZŠ a MŠ.
Od pondělí 7. 9. 2020 se bude vařit pouze 1 druh jídla.
Rozdělení žáků 1. ročníku do tříd pro školní rok 2020 / 2021
Informace o hygienických a protiepidemických pravidlech pro děti, žáky a jejich zákonné zástupce.

Mateřská škola

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání za říjen 2020
Pracovní listy pro předškoláky
Mimořádné opatření KHS - Uzavření MŠ

Aktuality ZŠ

Pondělí 26. až pátek 30. října - podzimní prázdniny.
Vzdělávací pořad L. Marka v respiriu ZŠ, 13. 10. - pouze pro 5. roč., ostatní ročníky po skončení mimořádných opatření. Cena 45 Kč.
Žáci 3. a 4. ročníku, vždy ve čtvrtek - 1. 10., 8. 10., (15. 10., 22. 10. zrušeno)

Aktuality MŠ

Od 20. 10. 2020 uzavřena MŠ
Čtvrtek 12. 11. v 9 hod. vyšetření zraku "Vidí vaše dítě opravdu dobře?" pro přihlášené děti firmou PRIMAVIZUS.