Projekty

 

Projekt Zlaté české ručičky

Instagram

Škola Švihov

Základní škola

Informace k distanční výuce pro žáky v karanténě
V pondělí 25. 10. a úterý 26. 10. 2021 probíhá výuka v ZŠ a MŠ Švihov a provoz školní družiny a školního klubu podle běžného rozvrhu hodin
Akce pro žáky 5. - 9. roč. na SPŠ Klatovy
V úterý 5. října měli naši žáci možnost zhlédnout představení divadla ÚDiF – Úžasného divadla fyziky.
Informace k PINům do el. ŽK, odkaz na návod
Podrobnosti k provozu ZŠ od 1. 9. 2021 - hygienická opatření, testování žáků
Návod k přihlášení do žákovských e-mailových schránek
V úterý 1. června přišel s našimi druháčky oslavit Den dětí jejich oblíbenec, canisterapeutický pes Vilík.
Zákonní zástupci si mohou vyzvedávat rozhodnutí o přijetí do 1. roč. ZŠ
Stanovení výše úplaty za ŠD a Škl ve školním roce 2020 /2021

Mateřská škola

Formulář žádosti o OČR ke stažení
Prodej sérií fotek v kanceláři MŠ
Sportovní den na stadionu ZŠ
Informace o provozu MŠ v době podzimních prázdnin

Aktuality ZŠ

05.10.21
Lekce plaveckého kurzu 3. a 4. ročníku 7., 14., 21. 10.; 4., 11., 18. 11., ŽÁCI SE NEMUSÍ TESTOVAT.
Hudební pořad původně plánovaný na 6. 10. se z důvodu nemoci účinkujícího přesouvá na 15. 11.
Ukázky práce sokolníků s dravci, hřiště ZŠ od 9:00 1. stupeň, od 10:00 2. stupeň, 40 Kč - ZMĚNA TERMÍNU: Sokolnické ukázky přesunuty na 25. 10.
Pátek 22. 10. - Projekt pro 4. a 5. roč., pan Libor Marek, respirium ZŠ od 8,55 hod. Zdarma (aktivita MAS).

Aktuality MŠ

Ukázky práce sokolníků s dravci - PŘESUNUTO NA 25. 10.!
Pondělí 18. 10 od 16 hod. Drakiáda na stadionu ZŠ s podzimním tvořením
Středa 20. 10. od 10 do 11 hod. na stadionu ZŠ. Vhodný oděv a obuv!