Projekty

Instagram

Škola Švihov

Základní škola

Úřední dny ZŠ a MŠ Švihov v době letních prázdnin
Informace k předávání vysvědčení 30. 6. 2020
Napoprvé to nevyšlo, co dál
Informace k ukončení školního roku 2019/2020
Náhradní talentové zkoušky ZUŠ Klatovy
Informace ke konzultacím pro 9. ročník
Bezhotovostní platby za stravné ve školní jídelně
Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole pro žáky 2. stupně v době od 8. 6. 2020
Rozvrh pro žáky 2. stupně od 8. 6.

Mateřská škola

Úkoly pro předškoláčky
Fotky mláďat čápů bílých z komína nad naší školní jídelnou
Úkoly pro předškoláčky
Informace o provozu MŠ Švihov v době hlavních prázdnin

Aktuality ZŠ

Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na SŠ

Aktuality MŠ

Provoz MŠ bude obnoven od pondělí 18. Května 2020 – provozní doba 6.00 – 16.30 hodin
Informace o provozu MŠ Švihov v době hlavních prázdnin