Škola Švihov

Základní škola

Ve čtvrtek 19. ledna od 17 hod. se pro zájemce koná informativní schůzka v MS Teams "Jak vyplnit přihlášku"
Upozorňujeme zákonné zástupce žáků na 2. st. ZŠ na lednové změny v aplikaci Škola online, které se týkají omlouvání žáků.
Vyhodnocení orientační hry, která probíhala během vánočních prázdnin
Poděkování za účast na vánočním jarmarku
Vyhodnocení soutěže Bobřík informatiky
Srdečně zveme na zpívání koled v kostele sv. Václava ve Švihově ve středu 21. 12. od 18 hodin.
Upozorňujeme zákonné zástupce na změny ve vnitřních řádech ŠD a ŠKl
Školní zpravodaj pro školní rok 2022 / 2023
Odjezd autobusu do Stropčic a dalších vesnic bude od 11. 12. 2022 posunut o cca 20 minut na 13:40 hod.
Informace a přihláška na předvánoční zájezd do Norimberku. Přednostně pro 9., případně 8. roč. Mladší žáci ze 7. roč. pouze v případě nenaplnění kapacity.

Mateřská škola

V období pololetních prázdnin v pátek 3. 2. 2023 a jarních prázdnin 6. 3. - 12. 3. 2023 bude provoz MŠ pro přihlášené děti zúžen do třídy Hvězdiček.
Termíny lyžařského kurzu a bližší informace.
Zjišťujeme docházku dětí v období pololetních prázdnin.
Informace o možnosti screeningového vyšetření dětí v mateřské škole.

Aktuality ZŠ

Neděle 22. - pátek 27. 1. Lyžařský kurz pro 7. a 8. ročník
Neděle 29. 1. - pátek 3. 2. Lyžařský kurz pro 9. ročník
Úterý 31. 1. Vydání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí. Odjezd na bruslení do Klatov pro zájemce z 2. - 9. roč. v 9,30 hod. Konec vyučování pro zůstávající žáky 1. stupeň v 11,40 hod., 2. stupeň ve 12,35 hod. Bruslící žáci konec vyučování po návratu z Klatov.
Pátek 3. 2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Aktuality MŠ

ZMĚNA TERMÍNU - Pondělí 13. 3. 2023 Divadlo Alfa Plzeň. Odjezd po svačině v 8,45 hod. Divadelní představení od 10 do 11 hod. Děti si po obědě vyzvedávejte déle: od 12,30 do 12,45 hod. Vstup včetně dopravy 167 Kč bude hrazen ze zálohy na kulturu.
Pondělí 23. 1. Divadlo Klatovy „O chytrém Honzovi a krásné Madlence“. Odjezd v 9,30 hod., divadlo od 10 do 11 hod. Vstup včetně dopravy 80 Kč bude hrazen ze zálohy na kulturu.