Projekty

 

Projekt Zlaté české ručičky

Instagram

Škola Švihov

Základní škola

Informace k PINům do el. ŽK, odkaz na návod
Podrobnosti k provozu ZŠ od 1. 9. 2021 - hygienická opatření, testování žáků
Rozdělení žáků prvního ročníku do jednotlivých tříd
Návod k přihlášení do žákovských e-mailových schránek
V úterý 1. června přišel s našimi druháčky oslavit Den dětí jejich oblíbenec, canisterapeutický pes Vilík.
Zákonní zástupci si mohou vyzvedávat rozhodnutí o přijetí do 1. roč. ZŠ
Stanovení výše úplaty za ŠD a Škl ve školním roce 2020 /2021
Ředitel školy vyhlašuje z technických důvodů volno pro žáky ZŠ od 24. 6. 2021 do 30. 6. 2021
Informace k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021
Informace o provozu ŠJ v době od 4. 1. 2021

Mateřská škola

Aktivity nabízené v MŠ ve školním roce 2021 / 2022
Schůze SRPMŠ v úterý 21. 9. od 16 hod.
(10.09.21)
V rámci prevence prosíme rodiče o prohlížení vlasů jejich dětí vzhledem k výskytu vší.
Rozdělení dětí do tříd v MŠ ve školním roce 2021 / 2022

Aktuality ZŠ

13.09.21
Čtvrtek 16. 9. - 1. lekce plaveckého kurzu 3. a 4. ročníku. ŽÁCI SE NEMUSÍ TESTOVAT.
Pátek 17. 9. - filmové představení Zátopek pro 2. stupeň, CineStar Plzeň, bus 7,50 od školy, návrat do školy na 6. vyučovací hodinu (třídnická hodina).
17. 9. pro 4. ročník, 24. 9. pro 5. ročník, 4. 10. pro 6. ročník
Pátek 24. 9. - Exkurze 9. roč. do Klatov - úřad práce, barokní lékárna U Bílého jednorožce, linkový autobus
Pátek 24. 9. od 16 hod. v proluce na náměstí Dr. E. Beneše - koncert školní kapely pod vedením J. Babky.
Pondělí 27. 9. - nácvik evakuace školy, pochodové cvičení. Odpolední výuka odpadá.

Aktuality MŠ

Čtvrtek 16. 9. od 10,15 hod. divadlo Řimbaba s pohádkou. Vstup 50 Kč bude hrazen ze zálohy na kulturu.
Úterý 21. 9. od 16 hod. v MŠ schůze Spolku rodičů a přátel MŠ Švihov