ZŠ – Aktuality

Plánovaný jarní zájezd žáků ZŠ do Velké Británie se ruší.
Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na SŠ
Pondělí 21. září - agentura Forest Gump, hudební pořad v respiriu ZŠ - ZRUŠENO
VE STŘEDU 23. 9. nácvik evakuace školy, pochodové cvičení. Konec vyučování 1. st. v 11:40, 2. st. ve 12:35
(01.09.20)
První lekce ve čtvrtek 24. 9., žáci 3. a 4. ročníku.
Úterý 29. září - exkurze 7. roč., Západočeské muzeum v Plzni, odjezd v 8 h. od školy.
Pátek 2. října - exkurze 9. roč., Klatovy (Úřad práce, barokní lékárna). Odjezd linkovým autobusem v 7.50 h.
Školní ples plánovaný na 13. 11. bude vzhledem k současné situaci přesunut na únor - březen 2021.