ZŠ – Zápis do ZŠ

Заява про зарахування дитини до початкової школи
Přihlašování k zápisu do 1. roč. ZŠ 2022 / 23
Jak se přihlásit k zápisu, koho se zápis týká, jaká jsou kritéria přijímání dětí, jak budou vyhlášeny výsledky zápisu. Co by měl umět budoucí prvňáček a jak ho nejlépe připravit.
Seznam registračních čísel s výsledky zápisu