Ze života školky

Úkoly pro předškoláčky
Fotky mláďat čápů bílých z komína nad naší školní jídelnou
Úkoly pro předškoláčky
Náhradní talentové zkoušky ZUŠ Klatovy
Informace pro rodiče – vyrovnání zálohy na kulturu
Úkoly pro předškoláčky
Výsledky přijímacího řízení do MŠ Švihov
Úkoly pro předškoláčky
Úkoly pro předškoláčky
Doplňující informace k obnovení provozu MŠ Švihov od 18. 5. 2020
Výše úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci květnu 2020 je stanovena na částku 190,- Kč
Provoz MŠ Švihov bude obnoven od pondělí 18. května 2020
Zápis dětí do MŠ Švihov se uskuteční od 4. května do 15. května 2020.
Ředitel školy stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci dubnu 2020 na částku 0,- Kč.
Od 6. dubna bude provoz MŠ přerušen!
(30.03.20)
Informace k zápisu do MŠ
Nabídka online programů pro MŠ a první ročník ZŠ