ZŠ – Ze života školy

Srdečně zveme na vánoční školní jarmark, který se bude konat v neděli 27. 11. 2022 od 17 hod. jako doprovodná akce při rozsvěcení vánočního stromu na náměstí TGM ve Švihově.
Odjezd autobusu do Stropčic a dalších vesnic bude od 11. 12. 2022 posunut o cca 20 minut na 13:40 hod.
Informace a přihláška na předvánoční zájezd do Norimberku. Přednostně pro 9., případně 8. roč. Mladší žáci ze 7. roč. pouze v případě nenaplnění kapacity.
Pozvánka na akci Fakulty elektrotechnické ZČU na Střední průmyslové škole v Klatovech
Pozvánka na Podvečer známých melodií. V případě nepřízně počasí se akce ruší!
Doporučení vedení školy na základě informací od lékaře.
Informace k elektronické ŽK pro zákonné zástupce žáků 2. stupně
Slovo ředitele školy na úvod školního roku 2022 / 2023
Letní akce "Čtení pomáhá přírodě" pro žáky ZŠ
Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)
Pozvánka na 49. ročník ŠHL
Poděkování za účast na Školním velikonočním jarmarku
Během velikonočních prázdnin se můžete zúčastnit dobrovolné orientační hry.
Zahájení kurzu předtaneční a společenské výchovy - ZMĚNA!
S účinností od 14. 3. 2022 není povinností nosit v prostorách ZŠ a MŠ Švihov ochranu dýchacích cest.
Як поступати при інтеграції в освітню систему Чеської Республіки
Informace o aktivitách CDZ Klatovy
Upozornění pro zákonné zástupce vycházejících žáků
(22.12.21)
Orientační hra pro období vánočních prázdnin
Odpovědi vedení školy na vybrané dotazy položené zákonnými zástupci žáků během třídních schůzek v listopadu 2021
Dobrovolná akce školy 5. 12. 2021, trasa Švihov - Kamýk
Výsledky žáků naší školy v soutěži Bobřík informatiky 2021
Distanční výuka pro žáky v karanténě
Formulář žádosti o OČR ke stažení
V úterý 5. října měli naši žáci možnost zhlédnout představení divadla ÚDiF – Úžasného divadla fyziky.
Informace k PINům do el. ŽK, odkaz na návod
Podrobnosti k provozu ZŠ od 1. 9. 2021 - hygienická opatření, testování žáků
Návod k přihlášení do žákovských e-mailových schránek
V úterý 1. června přišel s našimi druháčky oslavit Den dětí jejich oblíbenec, canisterapeutický pes Vilík.
Zákonní zástupci si mohou vyzvedávat rozhodnutí o přijetí do 1. roč. ZŠ
Ředitel školy vyhlašuje z technických důvodů volno pro žáky ZŠ od 24. 6. 2021 do 30. 6. 2021
Informace k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021
Informace o "krizové škole" a odkaz k přihlášení
Výsledky našich žáků v soutěži Bobřík informatiky
(22.12.20)
Vánoční přání
Vánoční prázdniny prodlouženy o pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020.
Obnovení povinné prezenční výuky od pondělí 30. 11. 2020
Termíny a program třídních schůzek.
Aktuální opatření v provozu školy - stravování, výuka, hygiena
Informace ke krizovému ošetřovnému
Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 - NEPLATÍ PRO MŠ
Podrobnosti k distanční výuce pro 1. i 2. stupeň ZŠ
Informace k zajištění péče o děti, o něž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče
Informace o změnách ve výuce Hv, Tv a při výdeji obědů.
Od 18. září 2020 povinné nošení roušky ve vnitřních prostorách školy včetně tříd - nevztahuje se na 1. st. ZŠ a MŠ.
Rozdělení žáků 1. ročníku do tříd pro školní rok 2020 / 2021
Informace o hygienických a protiepidemických pravidlech pro děti, žáky a jejich zákonné zástupce.
Informace k zahájení školního roku a vyučování v týdnu od 1. do 4. 9. 2020.
Úřední dny ZŠ a MŠ Švihov v době letních prázdnin
Informace k předávání vysvědčení 30. 6. 2020
Informace k ukončení školního roku 2019/2020
Informace ke konzultacím pro 9. ročník
Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole pro žáky 2. stupně v době od 8. 6. 2020
Rozvrh pro žáky 2. stupně od 8. 6.
Podrobnosti k účasti žáků 2. st. na školních aktivitách.
Žádáme zákonné zástupce, aby zaplatili úplatu za ŠD, ŠK a zájmovou činnost za měsíc únor.
Pravidla hodnocení Vašich dětí v tomto pololetí v souladu s vyhláškou č. 211/2020
Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole pro žáky 1. stupně v době od 25. 5. 2020
Harmonogram činností žáků 1. stupně ZŠ od 25. 5. 2020
Poděkování všem, kteří se do sbírky zapojili a kteří si poděkování opravdu zaslouží.
Od 25. 5. 2020 se mohou žáci 1. stupně nepovinně vrátit do školy.
Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
Ochrana zdraví a pravidla provozu pro žáky 9. ročníku v období do konce školního roku 2019/2020
Od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na SŠ
Přihláška do ŠD na školní rok 2020 / 2021
Seznam žáků, kteří byli přijati do 1. ročníku školního roku 2020 / 2021.
Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů ZŠ na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.
Možnost vyzvednout si rozhodnutí o přijetí do ZŠ.
Vzhledem k uzavření školy se třídní schůzky nekonají.
Od 23. 3. bude online výuka probíhat v aplikaci Microsoft Teams
Úřední hodiny pro veřejnost: úterý a čtvrtek 8.00 – 13.00
Plánovaný jarní zájezd žáků ZŠ do Velké Británie se ruší.
Kurz předtaneční výchovy se posouvá
Přerušujeme odpolední a víkendový provoz v tělocvičně a hale
Počínaje od zítřka 11. 3. 2020 děti nebudou chodit do školy, zavřená bude školní družina i školní klub.
Dokument, který vzešel ze spolupráce hejtmana Plzeňského kraje a KHS Plzeň ve věci prevence koronaviru
V úterý 25. února přišel matematiku do I.B zpestřit nový „pan učitel“ – canisterapeutický pes Vilík.
(25.02.20)
Charitativní projekt občanského sdružení ŽIVOT DĚTEM - prodej v respiriu ZŠ od 24. února