ZŠ – Ze života školy

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 - NEPLATÍ PRO MŠ
Informace k zajištění péče o děti, o něž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče
Podrobnosti k distanční výuce pro 1. i 2. stupeň ZŠ
Rozvrh a další informace k distanční výuce na 1. i 2. stupni ZŠ od 14. 10. 2020
Informace o změnách ve výuce Hv, Tv a při výdeji obědů.
Od 18. září 2020 povinné nošení roušky ve vnitřních prostorách školy včetně tříd - nevztahuje se na 1. st. ZŠ a MŠ.
Rozdělení žáků 1. ročníku do tříd pro školní rok 2020 / 2021
Informace o hygienických a protiepidemických pravidlech pro děti, žáky a jejich zákonné zástupce.
Informace k zahájení školního roku a vyučování v týdnu od 1. do 4. 9. 2020.
Úřední dny ZŠ a MŠ Švihov v době letních prázdnin
Informace k předávání vysvědčení 30. 6. 2020
Informace k ukončení školního roku 2019/2020
Informace ke konzultacím pro 9. ročník
Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole pro žáky 2. stupně v době od 8. 6. 2020
Rozvrh pro žáky 2. stupně od 8. 6.
Podrobnosti k účasti žáků 2. st. na školních aktivitách.
Žádáme zákonné zástupce, aby zaplatili úplatu za ŠD, ŠK a zájmovou činnost za měsíc únor.
Pravidla hodnocení Vašich dětí v tomto pololetí v souladu s vyhláškou č. 211/2020
Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole pro žáky 1. stupně v době od 25. 5. 2020
Harmonogram činností žáků 1. stupně ZŠ od 25. 5. 2020
Poděkování všem, kteří se do sbírky zapojili a kteří si poděkování opravdu zaslouží.
Od 25. 5. 2020 se mohou žáci 1. stupně nepovinně vrátit do školy.
Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
Ochrana zdraví a pravidla provozu pro žáky 9. ročníku v období do konce školního roku 2019/2020
Od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na SŠ
Přihláška do ŠD na školní rok 2020 / 2021
Seznam žáků, kteří byli přijati do 1. ročníku školního roku 2020 / 2021.
Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů ZŠ na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.
Možnost vyzvednout si rozhodnutí o přijetí do ZŠ.
Vzhledem k uzavření školy se třídní schůzky nekonají.
Od 23. 3. bude online výuka probíhat v aplikaci Microsoft Teams
Úřední hodiny pro veřejnost: úterý a čtvrtek 8.00 – 13.00
Plánovaný jarní zájezd žáků ZŠ do Velké Británie se ruší.
Kurz předtaneční výchovy se posouvá
Přerušujeme odpolední a víkendový provoz v tělocvičně a hale
Počínaje od zítřka 11. 3. 2020 děti nebudou chodit do školy, zavřená bude školní družina i školní klub.
Dokument, který vzešel ze spolupráce hejtmana Plzeňského kraje a KHS Plzeň ve věci prevence koronaviru
V úterý 25. února přišel matematiku do I.B zpestřit nový „pan učitel“ – canisterapeutický pes Vilík.
(25.02.20)
Charitativní projekt občanského sdružení ŽIVOT DĚTEM - prodej v respiriu ZŠ od 24. února