ZŠ – Ze života školy

ZŠ a MŠ Švihov hledá učitele / učitelku 1. stupně ZŠ
Úřední dny po dobu letních prázdnin 2024
V pátek 22. března 2024 se konala na naší škole již tradiční soutěž Matematický klokan.
Poděkování všem, kdo se zapojili do akce Školní vánoční jarmark.
Soutěž s 3D tiskem vyhlášená v rámci projektu PRŮŠA pro školy.
Informace pro rodiče přihlášených lyžařů.
Informace o lyžařském kurzu pro žáky 1. stupně v lednu 2024
Ve dnech 23. 12. - 2. 1. je možné splnit vánoční stopovačku "Švihovská desítka". Na trase lze také splnit Vánoční Happy Dog Trek!
(20.12.23)
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2024 přejí žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Švihov.
Srdečně zveme na vánoční koncert žáků ZŠ Švihov a ZUŠ Klatovy ve švihovském kostele.
Stejně jako loni, pořádáme i tento rok sbírku krmiva a materiálu pro psí útulek v Klatovech.
Pozvánka na vánoční koncert DO ZŠ Švihov ve Švihově 16. 12. 2023
Pozvánka na vánoční koncert DO ZŠ Švihov v Roupově 9. 12. 2023
Vážení rodiče, naše škola se ke stávce, která proběhne 27. 11. 2023, nezapojí, a to s ohledem na zajištění péče o Vaše děti.
(20.11.23)
V pátek 1. 12. 2023 se uskuteční již 7. ročník Školního plesu ZŠ Švihov
Na středu 15. 11. a pátek 24. 11. chystáme workshopy pod vedením Žanety Lorencové (Ze Stolku stvol).
V neděli 3. 12. 2023 proběhne oblíbený školní jarmark - prosíme vás o spolupráci.
Se začátkem školního roku připomínáme zákonným zástupcům i žákům principy práce v online prostředí školy.
Žáci naší školy se zúčastnili plzeňského regionálního kola projektu Dračí lodě školám 2023.
Během jarních měsíců žáci ZŠ přispěli celkovou částkou 11 166 Kč na tři různé dobročinné sbírky.
Výstava tvorby našich žáků na hradě Švihov
Žákovská knihovna žije díky spoustě nových knih, které jsme zakoupili z peněz vybraných na vánočním jarmarku. Děkujeme všem, kteří přispěli.
Spolek rodičů a přátel ZŠ Švihov, ZŠ a MŠ Švihov, Správa hradu Švihov a Město Švihov Vás zvou na 50. ročník Švihovského hudebního léta
Dechový orchestr ZŠ Švihov srdečně zve na výroční koncert "60 let s vámi aneb veselé vzpomínání"
Úspěšní řešitelé soutěže Matematický klokan na naší škole
Spolek rodičů a přátel ZŠ Švihov Vás srdečně zve na 6. školní ples, který se koná 14. dubna 2023 od 18 do 22 hod. v KD Švihov.
Od pondělí 27. 2. dochází ke změně rozvrhu hodin
Upozorňujeme zákonné zástupce žáků na 2. st. ZŠ na lednové změny v aplikaci Škola online, které se týkají omlouvání žáků.
Vyhodnocení orientační hry, která probíhala během vánočních prázdnin
Poděkování za účast na vánočním jarmarku
Vyhodnocení soutěže Bobřík informatiky
Srdečně zveme na zpívání koled v kostele sv. Václava ve Švihově ve středu 21. 12. od 18 hodin.
Odjezd autobusu do Stropčic a dalších vesnic bude od 11. 12. 2022 posunut o cca 20 minut na 13:40 hod.
Informace a přihláška na předvánoční zájezd do Norimberku. Přednostně pro 9., případně 8. roč. Mladší žáci ze 7. roč. pouze v případě nenaplnění kapacity.
Pozvánka na akci Fakulty elektrotechnické ZČU na Střední průmyslové škole v Klatovech
Pozvánka na Podvečer známých melodií. V případě nepřízně počasí se akce ruší!
Doporučení vedení školy na základě informací od lékaře.
Informace k elektronické ŽK pro zákonné zástupce žáků 2. stupně
Slovo ředitele školy na úvod školního roku 2022 / 2023
Letní akce "Čtení pomáhá přírodě" pro žáky ZŠ
Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)
Pozvánka na 49. ročník ŠHL
Poděkování za účast na Školním velikonočním jarmarku
Během velikonočních prázdnin se můžete zúčastnit dobrovolné orientační hry.
Zahájení kurzu předtaneční a společenské výchovy - ZMĚNA!
S účinností od 14. 3. 2022 není povinností nosit v prostorách ZŠ a MŠ Švihov ochranu dýchacích cest.
Як поступати при інтеграції в освітню систему Чеської Республіки
Informace o aktivitách CDZ Klatovy
Upozornění pro zákonné zástupce vycházejících žáků
(22.12.21)
Orientační hra pro období vánočních prázdnin
Odpovědi vedení školy na vybrané dotazy položené zákonnými zástupci žáků během třídních schůzek v listopadu 2021
Dobrovolná akce školy 5. 12. 2021, trasa Švihov - Kamýk
Výsledky žáků naší školy v soutěži Bobřík informatiky 2021
Distanční výuka pro žáky v karanténě
Formulář žádosti o OČR ke stažení
V úterý 5. října měli naši žáci možnost zhlédnout představení divadla ÚDiF – Úžasného divadla fyziky.
Informace k PINům do el. ŽK, odkaz na návod
Podrobnosti k provozu ZŠ od 1. 9. 2021 - hygienická opatření, testování žáků
Návod k přihlášení do žákovských e-mailových schránek
V úterý 1. června přišel s našimi druháčky oslavit Den dětí jejich oblíbenec, canisterapeutický pes Vilík.
Zákonní zástupci si mohou vyzvedávat rozhodnutí o přijetí do 1. roč. ZŠ
Ředitel školy vyhlašuje z technických důvodů volno pro žáky ZŠ od 24. 6. 2021 do 30. 6. 2021
Informace k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021
Informace o "krizové škole" a odkaz k přihlášení
Výsledky našich žáků v soutěži Bobřík informatiky
(22.12.20)
Vánoční přání
Vánoční prázdniny prodlouženy o pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020.
Obnovení povinné prezenční výuky od pondělí 30. 11. 2020
Termíny a program třídních schůzek.
Aktuální opatření v provozu školy - stravování, výuka, hygiena
Informace ke krizovému ošetřovnému
Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 - NEPLATÍ PRO MŠ
Podrobnosti k distanční výuce pro 1. i 2. stupeň ZŠ
Informace k zajištění péče o děti, o něž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče
Informace o změnách ve výuce Hv, Tv a při výdeji obědů.
Od 18. září 2020 povinné nošení roušky ve vnitřních prostorách školy včetně tříd - nevztahuje se na 1. st. ZŠ a MŠ.
Rozdělení žáků 1. ročníku do tříd pro školní rok 2020 / 2021
Informace o hygienických a protiepidemických pravidlech pro děti, žáky a jejich zákonné zástupce.
Informace k zahájení školního roku a vyučování v týdnu od 1. do 4. 9. 2020.
Informace k předávání vysvědčení 30. 6. 2020
Informace k ukončení školního roku 2019/2020
Informace ke konzultacím pro 9. ročník
Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole pro žáky 2. stupně v době od 8. 6. 2020
Rozvrh pro žáky 2. stupně od 8. 6.
Podrobnosti k účasti žáků 2. st. na školních aktivitách.
Žádáme zákonné zástupce, aby zaplatili úplatu za ŠD, ŠK a zájmovou činnost za měsíc únor.
Pravidla hodnocení Vašich dětí v tomto pololetí v souladu s vyhláškou č. 211/2020
Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole pro žáky 1. stupně v době od 25. 5. 2020
Harmonogram činností žáků 1. stupně ZŠ od 25. 5. 2020
Poděkování všem, kteří se do sbírky zapojili a kteří si poděkování opravdu zaslouží.
Od 25. 5. 2020 se mohou žáci 1. stupně nepovinně vrátit do školy.
Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
Ochrana zdraví a pravidla provozu pro žáky 9. ročníku v období do konce školního roku 2019/2020
Od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na SŠ
Přihláška do ŠD na školní rok 2020 / 2021
Seznam žáků, kteří byli přijati do 1. ročníku školního roku 2020 / 2021.
Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů ZŠ na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.
Možnost vyzvednout si rozhodnutí o přijetí do ZŠ.
Vzhledem k uzavření školy se třídní schůzky nekonají.
Od 23. 3. bude online výuka probíhat v aplikaci Microsoft Teams
Úřední hodiny pro veřejnost: úterý a čtvrtek 8.00 – 13.00
Plánovaný jarní zájezd žáků ZŠ do Velké Británie se ruší.
Kurz předtaneční výchovy se posouvá
Přerušujeme odpolední a víkendový provoz v tělocvičně a hale
Počínaje od zítřka 11. 3. 2020 děti nebudou chodit do školy, zavřená bude školní družina i školní klub.
Dokument, který vzešel ze spolupráce hejtmana Plzeňského kraje a KHS Plzeň ve věci prevence koronaviru
V úterý 25. února přišel matematiku do I.B zpestřit nový „pan učitel“ – canisterapeutický pes Vilík.
(25.02.20)
Charitativní projekt občanského sdružení ŽIVOT DĚTEM - prodej v respiriu ZŠ od 24. února