Domácí procvičování

Od 23. 3. bude distanční výuka probíhat prostřednictvím aplikace Microsoft Teams - vstup do aplikace: www.office.com

Nabízíme stručný návod, jak s MS Teams pracovat. Důrazně doporučujeme tento návod prostudovat! 

Žáci se budou přihlašovat pomocí nově zřízených školních e-mailových účtů. Problémy s přihlášením můžete konzultovat se správcem MS Teams: bauerova@zssvihov.info

V případě potřeby mohou rodiče ke komunikaci použít pracovní e-mailové adresy vyučujících (viz Kontakty).

Úkoly pro 1. ročník do 27. 3.
Úkoly pro 2. ročník do 27. 3.
Úkoly pro 3. ročník do 20. 3.
Úkoly pro 4. ročník do 20. 3.
Úkoly pro 5. ročník do 20. 3.
Úkoly pro 6. ročník do 20. 3.
Úkoly pro 7. ročník do 20. 3
Úkoly pro 8. ročník do 20. 3.
Úkoly pro 9. ročník do 20. 3.