Spuštění elektronické žákovské knížky

Elektronická žákovská knížka bude spuštěna pro zákonné zástupce žáků 2. stupně od 23. 4. 2021. Více informací sdělí zákonným zástupcům třídní učitelé během online třídních schůzek.

Na e-mailovou adresu zákonného zástupce bude odeslána zpráva obsahující PIN a podrobnější instrukce k registraci do systému Škola online.