Testování uchazečů o střední vzdělávání

Informace pro zákonné zástupce k testování uchazečů o střední vzdělávání

Týká se žáků 9. ročníku a uchazečů o studium na víceletých gymnáziích

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách jsou:

 

  • negativní test
  • žádné příznaky COVID-19

 

Pro přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia platí MO MZdr ČR, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší než 7 dní.

Žáci naší školy se mohou otestovat v těchto termínech:

 

  • čtvrtek 29. 4. 2021 od 14:00 do 15:30 hod.
  • pátek 30. 4. 2021 od 14:00 do 15:15 hod.

 

Testy poskytne škola, žák si může přinést vlastní, který však musí splňovat kritéria MZdr ČR.

Test si provede žák sám. Video s postupem naleznete na stránkách testovani.edu.cz

Na základě výsledku testu bude žákovi vydáno potvrzení o provedení testu a jeho výsledku. Toto potvrzení je třeba doložit u přijímacích zkoušek.

Podrobnější informace naleznete v dokumentu MŠMT.