Třídní schůzky - online

Třídní schůzky v 1. čtvrtletí školního roku 2021/2022

Termíny

22. 11. – I.A, I.B, II.B a III.B od 16.30

23. 11. – III.A, IV.A, IV.B a II.A od 16.30

24. 11. – V.A, V.B, VI.A, VI.B od 16.30

25. 11. – VII.A, VII.B, VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B od 16.30

  • Zákonný zástupce se připojí do Teams přes účet svého dítěte – žáka školy
  • Otevře tým s názvem Třídní schůzka
  • Zde se připojí na plánovanou schůzku