Zápis do 1. roč. ZŠ 2022/2023

VYHLÁŠENÍ ZÁPISU DĚTÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023

Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Švihov pro školní rok 2022/2023 je stanoven pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Zápis bude probíhat za osobní účasti dětí a zákonných zástupců dětí v ZŠ Švihov, tak jako bylo dříve běžné.

PŘIHLÁSIT SE K ZÁPISU LZE:

Elektronicky pomocí online přihlašování na tomto odkazu – od úterý 15. 3. 2022 do čtvrtka 31. 3. 2022
Tento způsob preferujeme, výrazně zjednoduší proces zápisu.

Ve výjimečných případech umožníme přihlašování k zápisu v listinné podobě (přihlášku si vyžádá zákonný zástupce v kanceláři MŠ).

Po dokončení online přihlášení obdržíte e-mailem zprávu s odkazem na formulář Žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce (PŠD). Formulář lze vyplnit v PC, vytisknout a podepsaný přinést s sebou k zápisu. Tuto možnost preferujeme. Je také možné ho vytisknout v ředitelně a na místě podepsat (je nutné se předem telefonicky domluvit na termínu).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŠD: 

Žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce podepsané zákonným zástupcem dítěte přineste v den konání zápisu, tj. 6. dubna 2022, s sebou.


V případě, že se nebudete moci osobně zúčastnit zápisu v ZŠ, podepsanou žádost můžete doručit škole jedním z těchto způsobů:

1. v listinné podobě
   · do poštovní schránky umístěné u dveří hlavního vchodu do budovy základní školy
   · poštou – (ZŠ a MŠ Švihov, Školní 343, Švihov, 340 12)

nebo
2. elektronicky
   · datovou schránkou (ID DS školy – uzntdmz)
   · e – mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (info@zssvihov.info)

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé může zákonný zástupce dítěte písemně požádat o odklad povinné školní docházky.