Informace k organizaci vyučování od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,

v souvislosti s usnesením vlády ČR je ZŠ a MŠ Švihov od pondělí 1. 3. 2021 uzavřena.

Žáci 1. a 2. ročníku přechází na distanční výuku. Rozvrh online hodin a další podrobnosti Vám v pondělí v 9.00 sdělí paní třídní učitelky přes Teams.

Máte-li zájem o zapůjčení školního notebooku pro distanční výuku, kontaktujte paní třídní učitelku nebo vedení školy.

Školní jídelna je i nadále v provozu. Žáci mají při distanční výuce nárok na dotovaný oběd. Je nutné jej ale odebrat do vlastních nádob u vchodu do školní jídelny v době od 11.15 do 11.30. Všichni žáci budou od pondělí 1. 3. 2021 z obědů odhlášeni. V případě zájmu o oběd je nutno přihlásit stravování nejdéle do pondělí 1. 3. 2021 do 8.00. Přihlásit obědy lze u vedoucí školní jídelny telefonicky 376 393 223, 605 217 020, e-mailem jidelna@zssvihov.info nebo přes internet www.strava.cz

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, je i nadále poskytována péče v naší škole (ZŠ i MŠ). Informace na webu Plzeňského kraje.

V souvislosti s usnesením vlády ČR je uzavřena i MŠ. O distančním vzdělávání předškolních dětí Vás budeme informovat přes www stránky školy.

OŠETŘOVNÉ - informace o ošetřovném zde

Děkujeme Vám za součinnost.

Vedení školy