Upozornění - přihlášky na SŠ

Upozorňujeme zákonné zástupce vycházejících žáků, že do 1.3.2021 musí být vyplněné a potvrzené přihlášky odeslány na příslušné SŠ.