Žákovské e-maily

Výpis z vysvědčení za 1. pololetí bude předán žákům prezenční výuky 28. 1. 2021.Žáci s distanční výukou ho obdrží do 3 dnů po jejich možném návratu do školy. Tito žáci, respektive jejich zákonní zástupci, budou o obsahu výpisu z vysvědčení informováni prostřednictvím žákovských e-mailů.

 

V případě technických problémů kontaktujte p. uč. Bauerovou (bauerova@zssvihov.info nebo chat v MS Teams).