Screening předškolních dětí

Prosíme rodiče předškolních dětí, aby nahlásili zájem o screeningové vyšetření školní zralosti PPP Klatovy v MŠ do 22. 1. 2021 ve třídě Sluníček.