Zajištění péče o děti - "krizová škola" od 4. 1. 2021

ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DĚTI, O NĚŽ NEMOHOU ZA KRIZOVÉ SITUACE VYKONÁVAT PÉČI RODIČE NEBO JINÝ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

 

  • Rozhodnutím hejtmanky Plzeňského kraje je naše škola zařazena do krizových škol v ORP Klatovy.
  • Péče bude vykonávána od 4. 1. 2021 v pracovních dnech od 6.00 do 16.00 hodin.
  • Péče bude zajišťována dětem zákonných zástupců ve věku od 3 do 10 let.
  • Péče bude zajišťována dětem, o něž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky školy viz tento odkaz
  • Péče bude poskytována pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky školy.
  • Péče o děti bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 30 dětech.
  • Žádáme zákonné zástupce určených profesí, aby se přihlašovali přes svého zaměstnavatele prostřednictvím formuláře, který je zveřejněn na webových stránkách Plzeňského kraje od 30. 12. 2020 viz tento odkaz
  • Pokud zákonní zástupci chtějí, aby dítě/žák chodil/o na obědy, musí mu obědy přihlásit.