Školní klub mimo provoz

Od pondělí 30. 11. 2020 nebude v provozu Školní klub - nebylo by možné dodržet v něm pravidlo homogenních skupin žáků.
V odděleních Školní družiny bude pravidlem přítomnost vždy jednoho ročníku v jednom oddělení.
Ranní provoz Školní družiny bude beze změn.