Poděkování

Děkujeme Spolku rodičů a přátel MŠ Švihov za zakoupení lavičky, taštiček, omalovánek a rolniček v celkové hodnotě 6645 Kč.