Úplata za ŠD v 1. pololetí 2020/21

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině (odd. 1., 2., 3. a 4.) a ve školním klubu

Školní družina

ZÁŘÍ

   - 100,- oddělení 1., 2. a 3.

   - 50,- oddělení 4. (pí Šebestová T.)

ŘÍJEN

   - 50,- oddělení 1., 2. a 3.

   - 25,- oddělení 4. (pí Šebestová T.)

LISTOPAD – platí pouze 1. a 2. ročník, ostatní neplatí

   - 50,- oddělení 1., 2. a 3.

   - 25,- oddělení 4. (pí Šebestová)

PROSINEC – upřesníme dle situace

 

Školní klub

ZÁŘÍ – 100,-

ŘÍJEN – 50,-

LISTOPAD – 0,-

PROSINEC – upřesníme dle situace

Podrobnosti u paní účetní Hájkové (tel. 376 383 255)

16. 11. 2020

Vedení školy