Třídní schůzky - online

Třídní schůzky v 1. čtvrtletí školního roku 2020/2021

Termíny

18. 11. - 3. a 4. ročník od 16.30

19. 11. – 1. a 2. ročník od 16.30

23. 11. – 5. a 6. ročník od 16.30

24. 11. – 7. a 8. ročník od 16.30

25. 11. – 9. ročník a výchovná poradkyně od 16.30

  • Zákonný zástupce se připojí do Teams přes účet svého dítěte – žáka školy
  • Otevře tým s názvem Třídní schůzka
  • Zde se připojí na plánovanou schůzku

 

Program

Na třídní schůzce budou informovat třídní učitelé s delegáty o:

1) Organizace roku 2020/2021, Školní zpravodaj - odkaz

2) Členská schůze Spolku rodičů a přátel ZŠ

3) Různé

4) Prospěch a chování – obecně

5) Rozmisťovací řízení – pro 9. ročník založen tým Volba povolání

Vedení školy