Zajištění péče o děti - "krizová škola"

ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DĚTI, O NĚŽ NEMOHOU ZA KRIZOVÉ SITUACE VYKONÁVAT PÉČI RODIČE NEBO JINÝ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

· Rozhodnutím hejtmana Plzeňského kraje je naše škola zařazena do krizových škol v ORP Klatovy.

· Péče bude zajišťována dětem zákonných zástupců ve věku od 3 do 10 let.

· Péče bude zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky školy.

· Péče bude poskytována pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky školy.

· Péče o děti bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 30 dětech.

· Péče bude vykonávána od 15. 10. 2020 v pracovních dnech od 6.00 do 16.00 hodin.

· Žádáme zákonné zástupce, aby předali kontakty a docházku dětí.

· Žádáme zákonné zástupce, aby v případě využití zajištění péče o děti / žáky dali vědět den předem. Zabrání se tak zbytečným organizačním nedorozuměním.

· Pokud zákonní zástupci chtějí, aby dítě / žák chodil/o na obědy, musí mu obědy přihlásit.

· Pro zajištění péče o děti / žáky se bude využívat učebna s vchodem od hřiště (ranní družina), zvonek Družina.