Roušky na 2. stupni od 18. 9.

Od 18. září 2020 vstupuje v platnost mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které zavádí povinnost nošení roušky ve vnitřních prostorách školy včetně tříd.

Povinnost se nevztahuje na žáky 1. stupně ZŠ a děti v MŠ.

Doporučujeme zákonným zástupcům, aby děti vybavili dostatečným množstvím roušek vzhledem k délce pobytu ve škole a sáčkem na jejich uložení.