Informace k provozu školy vzhledem ke COVID-19

Na základě doporučení MŠMT informujeme o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech děti, žáky a jejich zákonné zástupce.