Předávání vysvědčení 30. 6.

Předávání vysvědčení 30. 6. 2020

V úterý 30. 6. 2020 v 7.55 přichází do školy pro vysvědčení všichni žáci školy.

V souladu s pokyny ministerstva bohužel musíme i v den předávání vysvědčení vyžadovat, aby žáci vstoupili do budovy s rouškou a vyplněným čestným prohlášením (ti, kteří doposud nepředali - nenavštěvovali vzdělávací skupiny v posledních týdnech). Čestné prohlášení si můžete vytisknout (viz odkaz) nebo je možné si ho vyzvednout v ředitelně.

Žáci vstupují do školní budovy určeným vchodem viz tabulka. Přezouvat se nebudou.

Po předání vysvědčení a tradičním rozloučení s 9. ročníkem odcházejí žáci domů (předpokládaný konec okolo 9.30), nebo budou vyzvednuti zákonným zástupcem. Odpolední vzdělávací činnost probíhat nebude.

Nevyzvednutá vysvědčení se budou vydávat do 3. 7. v ředitelně, potom po telefonické domluvě u paní účetní do 24. 7. (tel. 376 383 255), nebo od 27. 8. 2020.

 

 

Děkujeme všem rodičům i žákům, kteří v této nelehké době spolupracovali se školou a přejeme všem krásné léto, snad již i bez roušek a dalších omezení.

 

Vedení školy