Informace k ukončení školního roku

INFORMACE K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Provoz studijních skupin 1. stupně bude ukončen v pondělí 29. 6. 2020.

Provoz konzultačních hodin pro 2. stupeň bude ukončen v pondělí 29. 6. 2020.

Vysvědčení bude žákům předáno v úterý 30. 6. 2020.

Výměna učebnic proběhne na začátku příštího školního roku při třídnických hodinách (kromě letošního 9. ročníku).

Detailnější informace o organizaci předávání vysvědčení poskytneme po pedagogické radě, která proběhne 24. 6. 2020.

 

Vedení školy