ZUŠ - náhradní termíny zkoušek

INFORMACE ZUŠ KLATOVY O NÁHRADNÍM TERMÍNU TALENTOVÝCH ZKOUŠEK

Upozorňujeme rodiče, že náhradní talentové zkoušky ZUŠ Klatovy (týká se hry na hudební nástroj a zpěvu v kroužku MŠ „Hravé muzicírování“) pro děti 5 – 7leté se uskuteční ve čtvrtek 18. 6.2020 v respiriu ZŠ. Prosíme rodiče, kteří chtějí se svými dětmi ke zkouškám přijít, aby se z důvodu přidělení času zkoušky nahlásili u vedoucí PV ZŠ a MŠ Švihov paní Vladimíry Beštové v kanceláři MŠ nebo zaslali e-mail na adresu: materskaskola@zssvihov.info 

Děkujeme.