Informace pro 9. ročník

INFORMACE KE KONZULTACÍM PRO 9. ROČNÍK

Z důvodu minimálního zájmu žáků 9. ročníku o konzultace se konzultační den 12. 6. 2020 a následné termíny konzultačních dnů 19. 6. a 26. 6. ruší.

V termínech 19. 6. a 26. 6. 2020 se budou od žáků 9. ročníku vybírat pouze učebnice od 8.05 do 10. 00. Žáci se sejdou v 8.00 před hlavním vchodem a chovají se dle epidemiologických nařízení a ostatních doporučení. Ti žáci, kteří nedocházeli na pravidelné konzultace k přijímacím zkouškám na SŠ, si musí s sebou vzít vyplněné čestné prohlášení od zákonných zástupců. Po vrácení učebnic žáci ze školy odchází.

K lepší organizaci a přehlednosti vedení školy žádá, aby zákonní zástupci žáků IX.A dali zprávu třídní učitelce, který den by přišli odevzdat učebnice. Zákonní zástupci žáků IX.B dají zprávu vedení školy (info@zssvihov.info, tel. 739 369 423) z důvodu pracovní neschopnosti třídní učitelky. Ti, kteří již učinili, zprávu podávat nemusí.