Obědy pro žáky 2. stupně od 8. 6.

Školní jídelna žádá rodiče těch žáků 2. stupně, kteří se budou od 8. 6. účastnit výuky ve škole, aby nahlásili svůj zájem o obědy nejlépe do 4. června!