Oznámení rodičům - ŠD, ŠKl a zájmová činnost

Oznámení

Žádáme zákonné zástupce, aby zaplatili úplatu za ŠD, ŠK a zájmovou činnost za měsíc únor.

Úplata již zaplacená bude převedena do dalšího školního roku a v případě, že příští školní rok žák nebude ŠD, ŠK a zájmovou činnost navštěvovat, bude jim v září 2020 úplata vrácena.

Mgr. Jakub Topinka, ředitel