Obecné informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně

Vážení rodiče,

víme, že situace není pro Vás nijak lehká, ale věřte, že ani pro nás ne. Informace, které dostáváme, se velmi často mění, a tak zde je jich pár, o kterých aktuálně víme.

Od 25. 5. 2020 se mohou žáci 1. stupně nepovinně vrátit do školy za přísných hygienických podmínek v neměnných skupinách do 15 žáků. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy žáků 1. stupně do 18. 5. 2020. Každý žák musí mít s sebou na den minimálně dvě roušky spolu se sáčkem na uložení a rodiče musí před prvním vstupem žáka do školy odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení (viz odkaz). Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Budeme se snažit, aby byly skupiny po třídách, pokud to počty přihlášených dětí dovolí. Ranní družina nebude poskytována. Výuka nebude probíhat ve stejném režimu jako před uzavřením. Bude se jednat o pokračování distančního vzdělávání ve škole pod vedením pedagogického pracovníka a to samé zaměstnání budou dělat ostatní žáci doma, neboť je do školy rodiče nedali. Výuku si bude časově přizpůsobovat každý pedagogický pracovník sám, centrální zvonění bude vypnuto. Začátek vzdělávacích aktivit dopolední skupiny je od cca 8.00 a konec se bude řídit odchodem na oběd dle skupin. Začínat se bude cca v 11. 40 skupinami 1. ročníku a poté se v časových intervalech budou střídat zbylé skupiny. Po obědě mohou žáci jít domů, nebo pokračovat v odpolední části zájmového vzdělávání – není to školní družina. Pokud by dítě vykazovalo příznaky onemocnění, neposílejte jej do školy. Jestliže by toto nastalo ve škole, je zde karanténní místnost, ve které bude žák pobývat pod dohledem do doby, než si jej co nejdříve vyzvedne zákonný zástupce.

V případě zájmu o školní stravování je nutné stravu přihlásit nejpozději do 20. 5.

Průběžně připravujeme organizaci vzdělávacích aktivit žáků 1. stupně a v brzké době Vás budeme informovat. Berte na vědomí, že se vše ještě může změnit.

S pozdravem

Jakub Topinka, ředitel ZŠ a MŠ Švihov