Informace o obnovení provozu MŠ

Informace o obnovení provozu mateřské školy ve Švihově

Ředitelství ZŠ a MŠ Švihov oznamuje, že provoz Mateřské školy Švihov bude obnoven od pondělí 18. Května 2020 – provozní doba 6.00 – 16.30 hodin. Mateřská škola a její provoz se bude řídit standardními pravidly podle právních předpisů, zejména zákonem č. 561/2004 sb. a vyhláškou  č. 14/2005 sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Před MŠ  bude 1 osoba organizovat pohyb příchozích, aby byly dodrženy odstupy 2 m, při příchodu i odchodu osoby doprovázející děti i děti budou muset mít roušku. Při příchodu do MŠ bude dětem změřena teplota a rodiče povinně podepíší „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“. Děti a pedagogičtí pracovníci v  MŠ nebudou muset nosit roušku. Stravování dětí bude probíhat standardně za dodržování zpřísněných hygienických opatření, děti se při pobytu venku budou pohybovat pouze v areálu MŠ a ZŠ. Po celou dobu nouzového stavu se bude úklid MŠ řídit mimořádnými hygienickými předpisy.

Mgr. Jakub Topinka, ředitel ZŠ a MŠ Švihov

Prosíme rodiče, kteří své děti od 18. 5. 2020 do MŠ přivedou, aby kontaktovali vedoucí PV paní Vladimíru Beštovou na e-mailu: materskaskola@zssvihov.info nebo telefonicky: mobil – 739 369 417, pevná linka – 376 393 278. Vaše vzkazy nám pomohou zkvalitnit organizaci provozu MŠ a zajištění stravování. Děkujeme.