Ochrana zdraví a pravidla provozu pro žáky 9. ročníku do konce školního roku

Výuka žáků 9. ročníku v týdnu od 11. 5. do 15. 5. 2020

Výuka bude v 1. týdnu probíhat v pondělí 11. 5., ve středu 13. 5. a v pátek 15. 5. od 8.00 do 11.40.

Rozvrh:   IX. A – 1. a 2. vyučovací hodina Matematika, 3. a 4. vyučovací hodina Český jazyk

                           (p. uč. Buchtelíková, p. uč. Zoubková)

               IX. B - 1. a 2. vyučovací hodina Český jazyk, 3. a4. vyučovací hodina Matematika

                           (p. uč. Zoubková, p. uč. Buchtelíková)

S sebou: čestné prohlášení, pracovní sešity na přijímací zkoušky, psací potřeby, svačina, pití.

Po skončení vyučování: přihlášení - odchod na oběd, ostatní odchod - domů. 9. ročník si musí přihlásit obědy na příští týden nejpozději ráno ve čtvrtek 7. 5.

 

Pravidla provozu – s pravidly budou žáci seznámeni 11. 5. 2020, podepíší

1. Hygienická pravidla: 2 roušky + sáček na odkládání roušek

               roušky se nosí v prostoru mimo budovu a ve společných prostorách školy

               dodržování odstupů 2 metry

               mytí a dezinfekce rukou, časté větrání

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržení po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

2. Vstup do budovy ZŠ: organizují asistentky pedagoga – skupina IX. A, skupina IX.B

               skupiny jsou 15členné, neměnné

               žáci odevzdají před vstupem vyplněné čestné prohlášení

Pohyb před školou – skupina IX.A pravým hlavním vchodem (odstup 2m) – 7.45 do šatny

               skupina IX.B levým hlavním vchodem (odstup 2m) - 7.55 do šatny

               do šaten vstup pro přezůvky pouze v pondělí 11. 5., pak ponechány ve třídách

               skupina IX.A – kmenová učebna třída VI.B, toalety sever budovy

               skupina IX.B - kmenová učebna třída IX.B, toalety jih budovy

3. Ve třídě: přezout před třídou, obuv srovnat na chodbě, po vstupu umýt a dezinfikovat ruce

               postavení lavic je trvalé, v lavici 1 žák, odstup 2m, rouška dle pokynů pedagoga

               dvouhodinové bloky přípravy na přijímací zkoušky z ČJ a M

               po ukončení bloku umýt či dezinfikovat ruce

4. Přestávky: dohled asistentky pedagoga

               malé přestávky - toalety, každá skupina dle bodu č. 2 (společné prostory – roušky, mytí či dezinfekce rukou)

               velká přestávka – pohyb v areálu před školou (skupina IX.A – severní část areálu, skupina IX.B – jižní část areálu), lze svačit a roušku sundat jen na dobu                nezbytnou pro snědení svačiny, odstup 2m

               po návratu do třídy umýt či dezinfikovat ruce

5. Odchod z budovy ZŠ: dohled asistentky pedagoga

               přezout, přezůvky v sáčku do lavice

               před opuštěním třídy umýt či dezinfikovat ruce, roušky, odstup 2m

               skupina IX.A – odchod severním schodištěm

               skupina IX.B – odchod jižním schodištěm

6. Školní jídelna: dohled asistentky pedagoga

               po skupinách odchod do školní jídelny (roušky, odstup 2m)

               před vstupem do jídelny umýt či dezinfikovat ruce

               fronta středem, roušky, odstup 2m

               skupina IX.A – stoly vlevo od výdejního okénka (označeno kartou IX.A)

               skupina IX.B – stoly vpravo od výdejního okénka (označeno kartou IX.B)

               rouška se odkládá do sáčku na dobu nezbytně nutnou pro snědení oběda

               při odkládání použitého nádobí zakrýt obličej rouškou a dodržet odstup 2m

               při odchodu umýt či dezinfikovat ruce

7. Odchod domů: dodržování obecně platných pravidel chování stanovených krizovými opatřeními.

 

 

Ve Švihově 5. 5. 2020

Jakub Topinka,

ředitel ZŠ a MŠ Švihov