Detaily k uvolňování mimořádných opatření od 11. 5. 2020

DETAILY K UVOLŇOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ, KTERÉ SE USKUTEČNÍ OD 11. KVĚTNA 2020

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Uvolnění neznamená, že by museli žáci docházet do školy každý pracovní den.

Vzhledem k náročnosti organizace prosíme o účast pouze těch žáků, kteří budou konat přijímací zkoušky a mají skutečný zájem o školní přípravu. Ostatní žáci budou dále vzděláváni online.

Třídní učitelé 9. tříd kontaktují v brzké době rodiče s prosbou o rychlé sdělení, zda se Vaše dítě tohoto vyučování zúčastní. Na základě vašeho rozhodnutí budeme dále postupovat. SLEDUJTE PROTO STRÁNKY ŠKOLY. BUDE ZDE UVEDENO, JAK BUDE ORGANIZACE VÝUKY PROBÍHAT.

Pokud nastane situace, že se třídnímu učiteli nepodaří spojit se zákonným zástupcem, sdělujeme, že zákonný zástupce je povinen vyjádřit svůj zájem o docházku do školy v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020.

Důležité:

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – k vytisknutí viz příloha, nebo je možné si jej vyzvednout i vytištěné ve škole. Bude se vybírat v pondělí 11. 5. 2020 při vstupu do školy.

Dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/20 (podmínky k organizaci vzdělávání ve škole)