Londýn - důležité pokyny

Důrazně doporučujeme, aby si žáci účastnící se zájezdu do Londýna i jejich rodiče pečlivě pročetli instrukce, které obdrželi e-mailem přímo od cestovní kanceláře!

Vzhledem k množícím se dotazům (např. odkud a v kolik hodin se jede, kolik peněz mají mít žáci s sebou) je patrné, že ne všichni jsou seznámeni s důležitými detaily, které mohou být pro cestu a pobyt v Británii naprosto zásadní. 

Zkrácenou verzi instrukcí (bez kartičky pojištěnce na str. 10 a 11) naleznete také zde