Poplatky za ŠD, Škl a kroužky

Prosíme o včasnou úhradu poplatků za docházku žáků do Školní družiny, Školního klubu a na zájmové kroužky za 2. pololetí školního roku 2023/24. Platbu proveďte nejpozději do konce února.