Vánoční jarmark - poděkování

Děkujeme velice všem, kteří se zapojili do akce Školní vánoční jarmark.

Vybralo se celkem 24 216 Kč.

Tyto peníze budou použity na nákup knížek do školní knihovny, podporu školního parlamentu, nákup hraček do družiny a vytvoření odpočinkového místa před žákovskou knihovnou. Moc si vážíme pomoci a ochoty všech. Je opravdu potěšující a milé, kolik krásných výrobků a dobrot se opět sešlo!

Ještě jednou děkujeme.

Marie Spasová