Zápis do MŠ Švihov na školní rok 2023/2024

Ve středu 3. května 2023 od 7,30 do 15,30 hodin se v kanceláři a ve sborovně MŠ bude konat zápis dětí, které budou ve školním roce 2023 / 2024 navštěvovat mateřskou školu ve Švihově.

Elektronické přihlašování k zápisu bude zpřístupněno od 18. 4. do 2. 5. 2023. 

Přihlásit se k zápisu lze elektronicky na tomto odkazu

Rodiče, přicházející s dítětem k zápisu, přinesou vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou obdrží e-mailem po elektronickém přihlášení k zápisu, dále rodný list dítěte, vlastní občanský průkaz a přezůvky.