Bobřík informatiky 2022

Již 15. ročníku soutěže zaměřené na rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení se opět zúčastnili i naši žáci. V počítačové učebně si lámali hlavu nad otázkami zaměřenými na algoritmizaci a logické myšlení, objevily se také otázky vyžadující znalost blokového programovacího jazyka, se kterým se naši žáci při hodinách Informatiky už běžně setkávají. Nově byly zařazeny úlohy využívající práci s želví grafikou.

Výsledky našich žáků v jednotlivých kategoriích:

Kategorie Mini: 1. místo Kateřina Vacovská z V.B (140 b.), 2. místo Tobiáš Vítovec z V.B (také 140 b., avšak v čase o téměř čtyři minuty delším), 3. místo Dominika Hašková z V.A (132 b.).

Úspěšnými řešiteli v této kategorii byli ještě Alice Chvalová z V.A (128 b.), Lukáš Böhm z V.B (128 b.) a Petr Rychtářík z V.A (122 b).

Z celkových 40 účastníků tedy splnilo pomyslného bobříka informatiky jen 15 %. Celorepublikový průměr úspěšných řešitelů byl v této kategorii 27 %. Naši žáci se potýkali především s problémy ve čtení, neporozuměli často zadání úloh, nebo si je celé ani nedočetli. Výsledky pak tipovali, nebo otázky přeskakovali.

Kategorie Benjamin: 1. místo Anděla Suchá ze VII.A, která získala nejvyšší počet bodů ze všech žáků školy (176 b.), 2. místo Nikola Hanzlíková ze VII.A (168 b.), 3. místo Šimon Paleček ze VI.A (167 b.) – tato kategorie je společná pro 6. a 7. ročník a Šimon i další šesťáci tentokrát předběhli mnoho svých starších spolužáků.

Úspěšnými řešiteli v této kategorii byli ještě Johana Vacovská ze VII.A (136 b.), Vojtěch Trepka ze VI.A (153 b.), Kristýna Bauerová ze VII.A (136 b.), Valerie Gashi ze VII.A (136 b.), Lukáš Slovák ze VI.B (136 b.), Lukáš Petrovický ze VII.A (136 b.), Růžena Kouřilová ze VII.B (132 b.), Simon Spasov ze VI.A (129 b.), Radek Tíkal ze VI.A (129 b.), Tomáš Veselý ze VI.B (128 b.), Lukáš Waldmann ze VI.A (128 b.), Erika Červeňáková ze VII.B (124 b.), Pavel Zábran ze VII.B (124 b.) a Kristýna Krůsová ze VI.A (122 b.).

Oproti loňskému ročníku se zvýšila úspěšnost našich žáků v této kategorii – z celkových 88 soutěžících bylo 17 úspěšných řešitelů, tedy cca 19,3 % oproti loňským 10 %. Celorepublikový podíl úspěšných řešitelů v této kategorii byl však ještě vyšší než na naší škole, a to 26 %.

Kategorie Kadet: 1. místo Jakub Talián z VIII.A (152 b.), 2. místo Vítek Brož z VIII.A (152 b. v čase o 6 min. delším), 3. místo Jiří Kodýtek z VIII.A (144 b.).

Úspěšnými řešiteli v této kategorii byli ještě Lukáš Kalouner z VIII.A (136 b.), Vojtěch Bláha z VIII.A (128 b.), jediná zástupkyně 9. ročníku Adéla Kozáková z IX.B (128 b.), Antonín Mikulecký z VIII.B (121 b.) a Vladimír Bláha z VIII.A (120 b.).

V této nejobtížnější kategorii jsme v letošním roce zaznamenali zatím nejnižší počet úspěšných řešitelů – celkem 8 z 86 soutěžících. Zklamali hlavně žáci početně silného 9. ročníku, mezi kterými se našla pouze jediná úspěšná řešitelka. Výsledek však zhruba odpovídá celorepublikovému průměru. Vzhledem k vyšší náročnosti otázek činil celostátní podíl úspěšných řešitelů jen 10 %.

Bobříka informatiky se letos zúčastnili také ukrajinští žáci. Ti plnili svoji verzi soutěže „Бобер“. Na naší škole bobříka v ukrajinštině lovili čtyři žáci, z toho jedinou úspěšnou řešitelkou byla Andelina Pashkivska z IX.B (167 b.).

Letošní ročník soutěže byl obtížnější pro starší žáky, nastala tak opačná situace než v loňském roce. Celkem se Bobříka informatiky zúčastnilo 183 564 žáků z celé České republiky, což je oproti loňskému roku nárůst o 68 %. I zde se ukazuje zvyšující se zájem škol o informatiku v její nové podobě, tedy algoritmizaci, logické uvažování, programování.