Změny ve vnitřních řádech ŠD, ŠKl

Upozorňujeme zákonné zástupce na změny ve vnitřních řádech ŠD a ŠKl, část II., odst. b) Způsob předávání žáků a c) Pravidla pro vyzvedávání a omlouvání žáků.

Oba řády naleznete na stránkách školy v sekci Družina > Dokumenty