Informace k elektronické žákovské knížce

Byly rozeslány PINy k registraci zákonných zástupců žáků 2. stupně do systému Škola online. Týká se jen těch zákonných zástupců, kteří dosud nejsou registrováni (nově příchozí žáci, žáci 6. roč.).

Upozorňujeme na následující:

Zákonní zástupci

1. Zkontrolujte své e-mailové schránky (včetně nevyžádané pošty, spamu). Naleznete zde zprávu obsahující PIN a odkaz pro registraci.

2. Před registrací zkontrolujte správnost údajů. Pokud je v evidenci chybně uveden Váš e-mail (např. u manželky máme uveden mail na manžela), nebude souhlasit jméno, nebo zpráva vůbec nepřijde (chybí nám Váš mail, máme překlep v adrese atd.). Při zjištění chyby kontaktujte p. uč. Bauerovou.  

3. Po úspěšné registraci by zákonný zástupce měl ihned vidět pod svým účtem všechny své děti - žáky ZŠ. Pokud své dítě nevidíte, kontaktujte p. uč. Bauerovou.

Rozdíl mezi účtem žáka a účtem zákonného zástupce:

Zákonný zástupce vidí pod svým účtem všechny své děti - žáky ZŠ. Může prohlížet jejich klasifikaci a omlouvat jejich absenci. Omlouvání absence z účtu žáka není možné!

Žáci obdrželi PINy k registraci na své školní e-mailové adresy. Zřízení jejich účtů není bezpodmínečně nutné (slouží jen k prohlížení rozvrhu, klasifikace, atd. - jako když žák listuje papírovou žákovskou knížkou).