Zápis do MŠ Švihov na školní rok 2022/2023

Ve středu 4. května 2022 od 7,30 do 15,30 hodin se v kanceláři a ve sborovně MŠ bude konat zápis dětí, které budou ve školním roce 2022 / 2023 navštěvovat mateřskou školu ve Švihově.

Elektronické přihlašování k zápisu bude zpřístupněno od 20. 4. do 3. 5. 2022. 

Přihlásit se k zápisu lze elektronicky na tomto odkazu

Rodiče, přicházející s dítětem k zápisu, přinesou vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou obdrží e-mailem po elektronickém přihlášení k zápisu, dále rodný list dítěte, vlastní občanský průkaz a přezůvky.