Velikonoční jarmark - poděkování

Děkujeme velice všem, kteří se zapojili do akce Školní velikonoční jarmark na hradě Švihov. Vybralo se celkem 34 122 Kč. Tyto peníze budou použity na vybavení družiny, nákup knížek do školní knihovny a vytvoření relaxační koutku v prostorách školy. Moc si vážíme pomoci a ochoty všech. Je opravdu potěšující a milé, kolik krásných výrobků a dobrot se v letošním roce sešlo!

Ještě jednou děkujeme.

M. Spasová