Bobřík informatiky 2021

Letošního 14. ročníku soutěže zaměřené na rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení se opět zúčastnili i naši žáci. V počítačové učebně si lámali hlavu nad otázkami zaměřenými na algoritmizaci a logické myšlení, letos poprvé se v soutěži objevily otázky vyžadující znalost blokového programovacího jazyka, se kterým se naši žáci při hodinách Informatiky už běžně setkávají.

Výsledky našich žáků v jednotlivých kategoriích:

Kategorie Mini: 1. místo Alena Lobovská z V.B (172 b.), 2. místo Jan Kadlec z V.A (145 b.), 3. místo Alexandra Dolejší z V.A (144 b.).

Úspěšnými řešiteli v této kategorii byli ještě Lukáš Waldmann z V.A (140 b.) a Václav Böhm z V. B (124 b).

Kategorie Benjamin: 1. místo Jakub Vítovec ze VII.B (152 b.), 2. místo Růžena Kouřilová ze VI.B (144 b.), 3. místo Viktorie Vovsová ze VII.A (141 b.).

Úspěšnými řešiteli v této kategorii byli ještě Tereza Skálová ze VI.B (136 b.), Antonín Mikulecký ze VII.B (124 b.) a Simona Beranová ze VII.A (121 b.).

Obtížnost úloh v kategorii pro 6. a 7. ročník dokládá to, že z celkem 63 soutěžících žáků se stalo úspěšnými řešiteli pouze šest výše jmenovaných. Celorepublikový podíl úspěšných řešitelů v této kategorii činil 30 %, naše žáky tedy úlohy potrápily opravdu hodně.

Kategorie Kadet: 1. místo Adam Suchý z IX.B (176 b.), 2. místo Štěpán Žežula a Jiří Krieger z IX.B (oba shodně 164 b.), 3. místo Hynek Mlčák z IX.A (156 b.).

V této nejobtížnější kategorii jsme v letošním roce zaznamenali zatím nejvyšší počet úspěšných řešitelů – celkem 19 z 36 soutěžících. Stali se jimi kromě výše uvedených ještě Patrik Bošek, Lukáš Hajdúk, Karolína Prantlová a Eliška Bourová z IX.A a Robert Lobovský a Jan Baxa z IX.B (všichni shodně 152 b.), Jiří Hájek z IX.B (144 b.), Karel Baxa a Jakub Slodičák z IX.A (oba shodně 140 b.), Pham Thanh Thanh z IX.B (138 b.), Štěpán Chmelíř a Samuel Benetka z IX.A (132 b.), Denisa Bubeníková z IX.B (130 b.), Michael Kadlec z IX.A (128 b.) a Pavla Drdová z IX.A (124 b.).

Letošní ročník soutěže byl obtížný pro žáky 1. stupně, naopak pro nejstarší kategorii relativně jednoduchý. Také v celorepublikovém porovnání vykazuje kategorie Kadet vysokou úspěšnost žáků, celých 45 % (průměrně 111 získaných bodů ze 192). Celkem se soutěže zúčastnilo 109 442 soutěžících z celé České republiky.