Screeningové testování ve školách v listopadu 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne ve škole 8. a 15. 11. 2021 screeningové testování na přítomnost COVID-19.

Věnujte pozornost následujícím informacím:

· testování se týká žáků, kteří nejsou očkovaní nebo nejsou v ochranné lhůtě 180 dní po prodělané nemoci (musí být písemně doloženo)

· žák může testování ve škole nahradit negativním výsledkem testu provedeného na odběrovém místě (ATG ne starší 24 hodin, PCR ne starší 72 hodin)

· pokud se žák odmítne podrobit testování, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek pro netestované žáky (ochrana dýchacích cest i během vyučování, nesmí cvičit, nesmí zpívat, v době konzumace jídla a nápojů musí dodržovat odstup alespoň 1,5 m)

· pokud žák není přítomen na testování na začátku vyučování, provede si test pod dohledem pověřené osoby ihned po příchodu (respirium)

· ve školní družině/klubu se žáci netestují, ostatní podmínky zůstávají stejné jako ve škole

· pokud je z důvodu karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků, přechází žáci třídy na distanční výuku

· Zákonným zástupcům žáků I.-III. ročníku se umožňuje otestovat své dítě samostatně v respiriu (je možné si přinést test vlastní, který splňuje kritéria MZdr). V takovém případě přichází rodič s dítětem do školy v 7.30 hlavním vchodem. Pokud je test negativní, pokračuje dítě samostatně do šatny a rodič opouští budovu opět hlavním vchodem.

Děkujeme Vám za spolupráci,

Vedení školy