Dětská podzimní škola s Fakultou elektrotechnickou ZČU v Klatovech

Během podzimních prázdnin nabízí Fakulta elektrotechnická ZČU podzimní školu v prostorách Střední průmyslové školy v Klatovech.

Účastníci se seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika.

Akce je určena pro žáky 5. – 9. tříd ZŠ se zájmem o elektrotechniku. Program je připraven pro jednotlivé dny vždy od 8:30 do 13:30 hodin.