Schůze Spolku rodičů a přátel MŠ Švihov

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY RODIČE NA SCHŮZI SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MŠ ŠVIHOV, KTERÁSE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ21. ZÁŘÍ 2021 OD 16 HODIN V MŠ

Program:

1) Zahájení

2) Zpráva předsedkyně SRPMŠ o činnosti spolku

3) Volba nové předsedkyně SRPMŠ

4) Schválení výše zálohy na kulturu a sponzorského daru rodičů

5) Zpráva paní pokladní o pohybu financí v pokladně spolku

6) Informace vedoucí PV ZŠ a MŠ Švihov o Školním vzdělávacím programu „Putujeme se sluníčkem“, seznámení se Školním řádem MŠ

7) Diskuse

8) Závěr