Elektronická žákovská knížka - 2. st. ZŠ

Od 1. 9. 2021 přechází 2. stupeň ZŠ na elektronickou žákovskou knížku (systém Škola OnLine).

Žáci byli o používání ŽK informováni svými třídními učiteli. Žáci mají vlastní uživatelské účty (jméno a heslo), odlišné od účtů zákonných zástupců. Žáci obdrželi PIN k registraci na své školní e-mailové adresy.

UPOZORNĚNÍ! Žákovský přístup do ŽK neslouží k omlouvání absence!

OMLOUVÁNÍ ABSENCE JE PŘÍPUSTNÉ POUZE Z ÚČTŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ. Důrazně doporučujeme rodičům, aby své přístupové údaje nesdělovali žákům. 

Zákonní zástupci žáků letošních 7. - 9. roč. obdrželi PIN k registraci již v loňském školním roce. Zákonní zástupci žáků 6. roč. obdrželi PIN k registraci nyní. Předpokladem je, že zákonný zástupce sdělil správnou e-mailovou adresu, aby mohla být evidována v systému. Pokud u zákonného zástupce neevidujeme e-mailovou adresu, je možné ji dodatečně doplnit - oznamte ji třídnímu učiteli svého dítěte co nejdříve

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠKOLY ONLINE ZDE