Provoz školy od 1. 9. 2021

Vážení rodiče,

od středy 1. 9. 2021 do základních škol nastupují všichni žáci I. i II. stupně.

Výuka, školní družina i školní stravování budou organizovány jako v normálním režimu. (S úpravami obvyklými na začátku školního roku a za respektování některých dosud platných hygienických opatření).

Všichni žáci se budou vzdělávat dle běžného rozvrhu platného od začátku školního roku a zadaného ve škole on-line.

Veškerou absenci je nutné hlásit a omlouvat dle školního řádu.

Obědy mají žáci automaticky přihlášené (za předpokladu, že jsou zaplaceny).

Dohlédněte prosím na domácí přípravu svých dětí a pravidelně kontrolujte žákovskou knížku – usnadníte jim tak návrat k normálnímu režimu vzdělávání.

V platnosti zůstávají tato hygienická opatření:

1. Roušky či respirátory ve společných prostorách (na chodbách, šatnách, WC a jiné)

2. Časté větrání

3. Přestávky pouze ve třídách, možná pouze cesta na WC a zpět

4. Dezinfekce rukou při příchodu do školy a po WC

5. Dezinfekce rukou v ŠJ

Testování žáků:

Testování žáků s výjimkou 1. ročníku proběhne ve středu 1. 9., v pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. vždy v 8.00 ve třídě. Testování v ranní ŠD se ruší. Žáci absolvují ranní ŠD s nasazenou rouškou či respirátorem. První testování 1. tříd proběhne až ve čtvrtek 2. 9. O případných dalších termínech rozhodne vláda dle vývoje situace.

Testovat se nebudou:

1. Žáci, kterým uplynulo 14 dní od dokončení očkování.

2. Žáci, kteří doloží, že prodělali nemoc COVID-19 a jsou doposud v ochranné lhůtě 180 dní od první pozitivity.

3. Žáci, kteří předloží platný doklad o negativním testu.

Odmítnutí testování:

Žák, který se odmítne podrobit testování a nedoloží výše uvedené důvody, se může účastnit výuky pouze za těchto podmínek:

1. Nasazený respirátor FFP2 po celou dobu pobytu ve školní budově

2. Při Hv nebude zpívat, při Tv bude cvičit pouze v případě venkovní hodiny, v tělocvičně bude sedět na vyhrazeném místě a nebude se účastnit hodiny.

Asistované testování:

Zákonným zástupcům žáků 1. - 3. ročníku se umožňuje otestovat své dítě samostatně v respiriu (je možné si přinést test vlastní, který splňuje kritéria MZdr).

V takovém případě přichází rodič s dítětem do školy v 7.30 hlavním vchodem. Pokud je test negativní, pokračuje dítě samostatně do šatny a rodič opouští budovu opět hlavním vchodem.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Zdroj: manuál MŠMT