Plán distanční výuky

1. Komunikace se zákonnými zástupci / žáky při distanční výuce bude probíhat přes Microsoft Teams.

2. Výukové a třídnické hodiny budou probíhat přes Microsoft Teams.

3. Zadávání úkolů bude vždy každý týden, řešení úkolů, zpětnou vazbu učitelé zašlou současně s novým zadáním.

4. Četnost zadávání úkolů při distanční výuce:

1. stupeň - min. 1x týdně

2. stupeň - min. 1x týdně

5. Četnost on-line hodin a třídnických hodin přes Microsoft Teams:

1. stupeň - na základě pokynů svých třídních učitelů a učitelů Aj

2. stupeň - na základě rozvrhů

6. Žáci, kteří nemají možnost pracovat on-line, si budou moci vyzvednout a odevzdat vypracované úkoly ve škole vždy v pondělí v čase mezi 9.00 – 10.00 nebo dle individuální domluvy s třídním učitelem.

7. Omlouvání žáků 2. stupně z on-line výuky (on-line hodina):

Zákonný zástupce musí do 3 dnů omluvit absenci vyučujícímu formou e-mailu, SMS, nebo dopisu. Na telefonní hovory nebude brán zřetel.

8. Hodnocení žáků při distanční výuce:

Pro hodnocení úkolů při distanční výuce budou učitelé využívat celou nabídku druhů hodnocení. Celkové hodnocení žáků za pololetí bude podle vývoje situace a podle pokynů MŠMT.