Informace k rozvrhu pro žáky 2. stupně

Informace k rozvrhu v jednotlivých týdnech pro žáky 2. stupně

Vážení rodiče,

doba vzdělávacích aktivit pro 6. – 9. ročník je stanovena na dny pondělí až pátek od 8. 6. 2020 viz tabulka. Rozdělení žáků třídy VI.A na 1. a 2. skupinu sdělí zákonným zástupcům třídní učitel V. Kašpárek. Žádáme žáky, kteří přijdou na vzdělávací aktivity, ať přinesou veškeré práce ze všech předmětů (sešity, pracovní listy a jiné), které vytvořili za dobu distančního vzdělávání, z důvodu podpůrného hodnocení za období druhého pololetí.

Při prvním vstupu do školy bude pedagogickým pracovníkem od žáků vybíráno vyplněné a podepsané čestné prohlášení (viz odkaz), je možné si jej také vyzvednout v ředitelně.

Zákonné zástupce žáků IX.A žádáme, aby do 9. 6. nahlásili třídní učitelce J. Pinkavové (pinkavovaj@zssvihov.info), zda jejich dítě od 12. 6. nastoupí a případně i objednali oběd ve školní jídelně.

Zákonné zástupce žáků IX. B žádáme, aby informaci, zda jejich dítě od 12. 6. 2020 nastoupí, nahlásili do 9. 6. vedení školy (info@zssvihov.info, tel. 739369423) z důvodu pracovní neschopnosti třídní učitelky P. Buchtelíkové a případně i objednali oběd.

 

6. ročník – VI.A – 1. skupina – 8. 6., 15. 6., 22. 6.

                           - 2. skupina – 9. 6., 16. 6., 23. 6.

               - VI.B – 9. 6., 16. 6., 23. 6.

7. ročník – 10. 6., 17. 6., 24. 6.

8. ročník – 11. 6., 18. 6., 25. 6.

9. ročník – 12. 6., 19. 6., 26. 6.