Hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020

Hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020

Vážení zákonní zástupci,

 

na základě pokynů MŠMT Vám sdělujeme pravidla hodnocení Vašich dětí v tomto pololetí v souladu s vyhláškou č. 211/2020.

 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

1) podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020)

2) podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky

3) podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu)

4) podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

 

Vím, že Vaše situace nebyla v tomto období snadná, a vysoce si ceníme snahy většiny z Vás se školou spolupracovat, což se v hodnocení projeví. Ne všichni však tuto snahu projevili a ty musíme upozornit, že spekulace, které proběhly médii – například, že žák se nesmí ve známce zhoršit, že nesmí propadnout, nebo že vysvědčení nebude – nejsou pravdivé.

Mgr. Jakub Topinka, ředitel